Novastars và triết lý giáo dục lan toả

Novastars và triết lý giáo dục lan toả

Trước khi thành lập Novastars, tôi vẫn tâm niệm rằng giáo dục tập trung vào các bạn sinh viên là hiệu quả nhất. Tại sao vậy? Bởi chỉ sau 4, 5 năm là các bạn sinh viên ra trường. Những gì chúng ta đào tạo được cho các bạn sinh viên đó, chỉ sau 4, 5 năm là đã có thể...
Novastars tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Novastars tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc Nghiên cứu các sản phẩm công ty cung cấp và giới thiệu đến khách hàng. Lập kế hoạch kinh doanh theo tuần/tháng/quý/năm, thực hiện công việc theo kế hoạch đã định và theo định hướng phát triển chung của công ty. Chủ động triển khai hoạt động kinh doanh:...