0904881010 info@novastars.vn
Novastars tuyển dụng Giáo viên Kỹ năng sống

Novastars tuyển dụng Giáo viên Kỹ năng sống

Là giáo viên, bạn mong muốn làm việc trong môi trường như thế nào? Môi trường làm việc trẻ, thoải mái, thân thiện nhưng chuyên nghiệp và nghiêm túc Môi trường làm việc năng động, đoàn kết, mọi người luôn giúp đỡ nhau từ những việc nhỏ nhất Môi trường tạo điều kiện cho...
Novastars tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

Novastars tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

Công ty cổ phần giáo dục Novastars là công ty chuyên cung cấp bảng tương tác, phần mềm dùng cho bảng tương tác, và chương trình dạy kỹ năng sống cho các trường mầm non tại Hà Nội. Novastars cần tuyển dụng 05 vị trí chuyên viên kinh doanh toàn thời gian, chịu trách...
Novastars tuyển dụng Biên tập viên

Novastars tuyển dụng Biên tập viên

Thông tin cơ bản Vị trí: Biên tập viên cho chương trình kỹ năng sống Novastars. Thời gian làm việc: Toàn thời gian. Giới thiệu Bạn mong muốn làm việc trong môi trường như thế nào? Môi trường làm việc trẻ, thoải mái, thân thiện nhưng chuyên nghiệp và nghiêm túc Môi...
Novastars và triết lý giáo dục lan toả

Novastars và triết lý giáo dục lan toả

Trước khi thành lập Novastars, tôi vẫn tâm niệm rằng giáo dục tập trung vào các bạn sinh viên là hiệu quả nhất. Tại sao vậy? Bởi chỉ sau 4, 5 năm là các bạn sinh viên ra trường. Những gì chúng ta đào tạo được cho các bạn sinh viên đó, chỉ sau 4, 5 năm là đã có thể...
Novastars tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh

Novastars tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh

Công ty cổ phần giáo dục Novastars là công ty chuyên cung cấp bảng tương tác, phần mềm dùng cho bảng tương tác, và chương trình dạy kỹ năng sống cho các trường mầm non tại Hà Nội. Novastars cần tuyển dụng 05 vị trí chuyên viên kinh doanh toàn thời gian, chịu trách...

Thông báo thay đổi nhân sự

CÔNG TY CP GIÁO DỤC NOVASTARS ————– Số: 2809/TB-NVS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016 THƯ THÔNG BÁO V/v: Thay đổi nhân sự...