Our Discovery Island

 

Thông tin cơ bản

·         Nhà xuất bản Pearson Longman

·         Bao gồm 6 cấp độ (level)

·         Phù hợp với học sinh từ 6-12 tuổi

·         Có đĩa DVD, đĩa game và đĩa giảng dạy trên bảng tương tác

·         Có website hỗ trợ với nhiều tài nguyên sẵn sàng cho giáo viên sử dụng trên lớp hoặc để học viên tự xem ở nhà

O    http://product.pearsonelt.com/odi/ae/index.html

O    http://www.ourdiscoveryisland.com/base.php

Our Discovery Island là giáo trình tiếp nối của My Little Island dành cho lứa tuổi mầm non. Cũng như với My Little Island, giáo trình Our Discovery Island được xây dựng để dạy với phương pháp TPR và là một giáo trình an toàn để sử dụng cho mọi đối tượng học sinh ở bậc tiểu học.

Các lưu ý đối với việc sử dụng Our Discovery Island để làm giáo trình giảng dạy chính cũng giống như với bộ My Little Island. Nội dung bài học không nhiều, đòi hỏi giáo viên phải rất linh hoạt trong việc tổ chức hoạt động. Nếu sử dụng để giảng dạy theo cách truyền thống, nội dung bài học sẽ không đủ cho một tiết học.

 

 

error: Content is protected !!