Nếu quý phụ huynh lần đầu tiên sử dụng Zoom, Novastars khuyến khích phụ huynh dành vài phút để tham khảo Video hướng dẫn sử dụng Zoom trên máy tính hoặc Video hướng dẫn sử dụng Zoom trên điện thoại. Video chỉ dài vài phút nhưng đầy đủ các chức năng cơ bản của Zoom, giúp cho phụ huynh tránh được rất nhiều vấn đề trong quá trình sử dụng.

1. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Zoom

2. Các vấn đề về cài đặt Zoom và truy cập vào lớp học

3. Các vấn đề về âm thanh

4. Các vấn đề về hình ảnh, video

5. Một số vấn đề thường gặp khác