Đừng cất bảng tương tác của bạn vào kho

Đừng cất bảng tương tác của bạn vào kho

Cuối năm 2013, đầu năm 2014, thành phố Hồ Chí Minh trang bị gần 1.000 bảng tương tác cho các trường học tại thành phố mang tên Bác. Không rầm rộ bằng nhưng các trường học và cơ sở giáo dục ngoài Bắc cũng đã sắm vài trăm chiếc với mong muốn tăng cường chất lượng dạy và...