0904881010 info@novastars.vn
Kỹ năng ứng phó với hoả hoạn

Kỹ năng ứng phó với hoả hoạn

Lớp “Kỹ năng ứng phó với hoả hoạn” (Tại: Mầm non Bibohouse – Số 9, Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt) Nằm trong chương trình VÌ LỢI ÍCH CÔNG ĐỒNG, vào ngày 24 vừa qua, Novastars đã tổ chức buổi học miễn phí về “Kỹ năng xử lý trong trường hợp hoả hoạn” với sự...