Tầm nhìn Novastars

THAY ĐỔI THẾ GIỚI

bằng giáo dục trẻ em

Novastars tin tưởng rằng việc tập trung đào tạo các bạn học viên nhỏ tuổi sẽ tạo ra được giá trị lớn nhất, tạo được sự thay đổi sâu rộng và bền vững nhất cho xã hội.

Sứ mệnh của Novastars là giúp trẻ em Việt Nam và các nước thế giới thứ ba trở thành những công dân toàn cầu, sẵn sàng cho cuộc sống trong thời đại mới thông qua việc cung cấp phương pháp, chương trình, công cụ và hệ thống cho các cơ sở đào tạo.

Vấn đề Novastars giải quyết

1. Độ tuổi vàng phát triển của trẻ chưa được chú trọng

2. Hệ thống giáo dục chưa toàn diện

3. Chương trình nước ngoài khó áp dụng với giáo viên trong nước

4. Chương trình của nước ngoài có giá thành quá cao

Giải pháp của Novastars

1. Một chương trình ngoại khoá chất lượng cao dành cho trẻ từ 2 – 6 tuổi, nằm trong độ tuổi vàng phát triển

2. Giúp trẻ phát triển toàn diện về kỹ năng sống, mở rộng thế giới quan và rèn luyện nhân cách, thái độ sống.

3. Chương trình được “đóng gói sẵn”, giáo viên chỉ việc mở ra là dùng được

4. Mô hình kinh doanh mới, giúp nhà trường giảm tối thiểu học phí mà vẫn đảm bảo giá trị cho học sinh, phụ huynh và nhà trường

Chương trình phát triển năng lực toàn diện Novastars

Chương trình phát triển năng lực toàn diện Novastars