Quy chuẩn: Đặt tên Animation clip

Tên animation clip sẽ bao gồm các thành phần sau (Các thành phần được giải thích chi tiết phía dưới) Tên nhân vật Hướng nhìn & trạng thái nhân vật Tên chuỗi animation STT của animation trong chuỗi Tên animation Mã, ký hiệu bổ sung #Đối tượngChi tiết1Cơ bảnĐối với...