0904881010 info@novastars.vn
Chân dung một số nhà giáo dục tiêu biểu kỳ 6

Chân dung một số nhà giáo dục tiêu biểu kỳ 6

Jan. Amos. Comenxki (1592 – 1670) Tiểu sử: Ông sinh ngày 28/3/1952 tại làng Nievni thuộc sứ Môravơ của cộng hoà Slôvakia. Cha của ông là một người thợ xay bột thuộc dòng hội tin lành có tên là “Hội liên hiệp dòng Môravơ”. Năm 12 tuổi ông mồ côi cả cha lẫn mẹ, được cô...
Chân dung một số nhà giáo dục tiêu biểu kỳ 5

Chân dung một số nhà giáo dục tiêu biểu kỳ 5

  K.D.Usinxki (1824 – 1870) 1. Tiểu sử U-Sin-Xki sinh năm 1824 tại thành phố Toula gần Matxcơva trong một gia đình quý tộc bị phá sản. Năm 22 tuổi, ông tốt nghiệp hệ Pháp lý trong trường Đại học Matxcơva với một thành tích suất sắc. Ông được cử làm trợ giảng về...
Chân dung một số nhà giáo dục tiêu biểu kỳ 4

Chân dung một số nhà giáo dục tiêu biểu kỳ 4

  J.J.Rutxo (1712 1778) 1. Tiểu sử Rutxo sinh ngày 28/6/1712 tại Geneve (Thuỵ Sĩ), nhưng ông sống nhiều ở Pháp. Cha của ông làm nghề sửa chữa đồng hồ, ông mồ côi cha mẹ từ rất sớm, do đó, năm 10 tuổi ông đã phải đi học việc. Năm 16 tuổi ông sang Pháp tìm cuộc...
Chân dung một số nhà giáo dục tiêu biểu kỳ 3

Chân dung một số nhà giáo dục tiêu biểu kỳ 3

Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888) 1. Tiểu sử Nguyễn Đình Chiểu, tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai, sinh ngày 01.7.1822 tại Gia Định, Sài Gòn. Thân sinh thầy đồ Chiểu là Nguyễn Đình Huy, người xã Bồ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên là Thơ lại Văn hàn ty của...
Chân dung một số nhà giáo dục tiêu biểu kỳ 2

Chân dung một số nhà giáo dục tiêu biểu kỳ 2

  Khổng Tử (571 – 479 TCN) Tiểu sử Khổng Tử tên là Khâu, tự là Trọng Ni, người nước Lỗ (ngày nay là Sơn Đông), sinh trong một gia đình vốn là quý tộc nhưng đã sa sút. Ông thuộc tầng lớp sĩ trong giai cấp thống trị, tức giai cấp địa chủ mới lên do giai cấp chủ nô bị...
Chân dung một số nhà giáo dục tiêu biểu kỳ 1

Chân dung một số nhà giáo dục tiêu biểu kỳ 1

Hồ Chí Minh (1890 – 1969)   Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc, Người là tấm gương sáng về mọi mặt cho lớp lớp thanh niên Việt Nam noi theo. Cả cuộc đời mình, Người đã chăm lo cho sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước, đưa dân tộc ta thoát ra khỏi...