Quy trình thiết kế game

1. Nhận yêu cầu thiết kế Nhận Phiếu yêu cầu thiết kế game từ biên tập viên. Lập trình viên và người thiết kế giao diện game làm việc trực tiếp với biên tập viên khi nhận yêu cầu thiết kế để phác thảo ý tưởng, làm rõ hình dung của biên tập viên về game. Vừa phác thảo...

Setup component cho nhân vật

1. Phân loại nhân vật 1. Với nhân vật chỉ mấp máy miệng Có 1 số nhân vật phụ chỉ cần mấp máy miệng mà không có chuyển động gì. Ví dụ nhân vật phòng thông minh, chỉ có cái màn hình mấp máy miệng… thì chỉ cần gắn lipsync. Tạo prefab nhân vật. Component cho prefab:...

Storyboard & Assets

1. Vẽ storyboard Tham gia khoá học: Vẽ storyboard để nắm được cách vẽ storyboard cơ bản 1.1. Đọc và hiểu logic bài Mục đích, mục tiêu của bài là gì? Học sinh sẽ thấy gì? (Bản thân đoạn hoạt hình) Học sinh sẽ cảm thấy như thế...