Phần mềm soạn bài giảng

1. Novastars Studio

Miễn phí
 Phần mềm soạn thảo bài giảng tương tác đơn giản nhưng mạnh mẽ. Kết hợp với phần mềm bảng trắng đầy đủ chức năng và các công cụ phổ biến, giúp đơn giản hoá việc sử dụng bảng tương tác của giáo viên tại các lớp học

2. Activinspire

Miễn phí
 Phần mềm soạn thảo bài giảng tương tác chuyên nghiệp cùng với nguồn tài nguyên và bài giảng mẫu đồ sộ, giúp giáo viên soạn những bài giảng tương tác thực sự ấn tượng.

3. Adobe Presenter

Liên hệ
 Phần mềm soạn thảo bài giảng dùng cho elearning đang được bộ giáo dục và đào tạo khuyến khích sử dụng. Phần mềm có khả năng tận dụng bài giảng powerpoint sẵn có và biến chúng thành những bài giảng e-learning ấn tượng

4. Violet

Liên hệ
 Phần mềm soạn thảo Violet là phần mềm giúp giáo viên tạo các bài giảng tương tác và các bài giảng e-learning một cách đơn giản. Với cách sử dụng giống với Powerpoint và thư viện bài giảng điện tử dựng sẵn hơn 500.000 bài tại trang Violet.vn, Violet là phần mềm tuyệt vời dành cho giáo viên và nhà trường.