Kho học liệu mầm non

1. Kho học liệu nhóm trẻ 18 – 24 tháng

Liên hệ
 Kho học liệu của PMSV.net dành cho nhóm trẻ 18-24 tháng bao gồm 99 giáo án điện tử powerpoint được dựng sẵn, 126 bài hoạt động giáo dục, các mẫu kế hoạch giảng dạy, trò chơi cho bé, các bài phát triển tư duy, 18 đoạn video nhận biết thế giới xung quanh, thư viện sách, thư viện âm thanh, thư viện hình ảnh cho các các chủ đề cho nhóm trẻ

2. Kho học liệu nhóm trẻ 24 – 36 tháng

Liên hệ
 Kho học liệu bao gồm 144 giáo án điện tử powerpoint được dựng sẵn, 159 bài hoạt động giáo dục, các mẫu kế hoạch giảng dạy, trò chơi cho bé, các bài phát triển tư duy, 18 đoạn video nhận biết thế giới xung quanh, thư viện sách, thư viện âm thanh, thư viện hình ảnh cho các các chủ đề cho nhóm trẻ

3. Kho học liệu mẫu giáo bé

Liên hệ
 Kho học liệu của PMSV.net dành cho mẫu giáo bé bao gồm 308 giáo án điện tử powerpoint được dựng sẵn, 323 bài hoạt động giáo dục, các bài thơ giáo dục, thư viện sách, thư viện âm thanh, thư viện hình ảnh đi kèm và trò chơi cho các chủ đề cho mẫu giáo bé như: Trường mầm non, Bản thân, gia đình, nghề nghiệp, giao thông, động vật…

4. Kho học liệu mẫu giáo nhỡ

Liên hệ
 Kho học liệu của PMSV.net dành cho mẫu giáo nhỡ bao gồm 249 giáo án điện tử powerpoint được dựng sẵn, 191 bài hoạt động giáo dục, các câu truyện kể mầm non, những bài học giáo dục nhân cách, thư viện sách, thư viện âm thanh, thư viện hình ảnh đi kèm và trò chơi cho các chủ đề cho mẫu giáo nhỡ như: Trường mầm non, Bản thân, gia đình, nghề nghiệp, giao thông, thế giới động vật…

5. Kho học liệu mẫu giáo lớn

Liên hệ
 Kho học liệu của PMSV.net dành cho mẫu giáo lớn bao gồm 250 giáo án điện tử powerpoint được dựng sẵn, 408 bài hoạt động giáo dục, tuyển tập đồng dao, bộ câu hỏi phát triển tư duy, 18 đoạn phim phát triển kỹ năng sống, thư viện sách, thư viện âm thanh, thư viện hình ảnh đi kèm và trò chơi cho các chủ đề cho mẫu giáo lớn như: Trường mầm non, Bản thân, gia đình, nghề nghiệp, giao thông, động vật…

6. Kho học liệu mẫu giáo – Quận Hoàng Mai thẩm định

Liên hệ
Kho học liệu mẫu giáo được quận Hoàng Mai thẩm định là tập hợp các bài giảng điện tử hay nhất của các trường trong khu vực quận Hoàng Mai, các giáo án dự thi giáo viên dạy giỏi.

Kho học liệu 5,5GB bao gồm các phần Làm quen với văn học, Làm quen với toán, âm nhạc, tạo hình, thư viện âm thanh, thư viện hình tô màu, các trò chơi dinh dưỡng, ngân hàng câu hỏi phát triển tư duy…

7. Kho học liệu tiểu học Activinspire

Liên hệ
Kho học liệu tiểu học Activinspire gồm 468 giáo án điện tử tương tác được các giáo viên tạo bằng phần mềm activinspire cùng thư viện ảnh minh hoạ được chụp từ sách giáo khoa cấp 1 cho các môn Toán, Tiếng Việt và Tự nhiên Xã hội. Nhà trường và giáo viên có thể sử dụng ngay bộ giáo án hoặc chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu giảng dạy của mình.

8. Kho học liệu powerpoint tổng hợp

Tặng kèm
Thư viện giáo án điện tử powerpoint được tập hợp từ bộ giáo án điện tử của trang web mamnon.com. Nội dung giáo án điện tử có tổng dung lượng 8,3GB, bao gồm bài giảng trên lớp cho các bé theo từng chủ đề, chủ điểm về văn hóa, xã hội và cuộc sống quanh ta, học tiếng Anh qua các bài hát, thư viện tô màu, âm nhạc và truyện, bài giảng và bài tập viết chữ cho trẻ…