1. Vẽ storyboard


Tham gia khoá học: Vẽ storyboard để nắm được cách vẽ storyboard cơ bản

1.1. Đọc và hiểu logic bài

 1. Mục đích, mục tiêu của bài là gì?
 2. Học sinh sẽ thấy gì? (Bản thân đoạn hoạt hình)
 3. Học sinh sẽ cảm thấy như thế nào? (Vui, thích thú, đồng cảm, tự hào…)
 4. Học sinh sẽ nhớ điều gì? (Gồm cả kiến thức và tình tiết câu chuyện)
 5. Học sinh sẽ học được gì? (Kiến thức, kĩ năng, thái độ)

1.2. Phác thảo storyboard

 1. Cảnh giới thiệu: Luôn có cảnh giới thiệu khi vào một không gian mới, quan trọng. Không cần nếu nhân vật chỉ “đi qua” không gian đó, background chung chung…
 2. Đa dạng góc máy, chuyển động camera để cảnh không bị quá tĩnh
 3. Vừa đủ: Storyboard phục vụ hình dung. Thấy đủ là dừng, đừng thêm nhiều chi tiết mất thời gian vẽ

1.3. Review storyboard

Review cùng team leader, người dựng hoạt hình (nếu mình không phải người dựng) và biên tập viên

 1. Tiến trình: Diễn biến câu chuyện và liên kết giữa các cảnh đã rõ ràng và logic chưa?
 2. Thông điệp truyền tải: Thông điệp cần truyền tải đã rõ ràng chưa? Liệu học sinh 3 tuổi (4, 5, 6… tuổi) có hiểu được không? Có cảm nhận đúng cảm xúc không?
 3. Mục tiêu học tập: Video như vậy đã đạt được mục tiêu học tập của bài chưa? Liệu học sinh có nhớ & học được những gì mình muốn học sinh nhớ & học chưa?
 4. Cải tiến: Có cách nào khác làm nổi bật nội dung cần truyền tải và giúp đạt được mục tiêu học tập tốt hơn không?
 5. Animation:
  • Có làm được không?
  • Có phức tạp quá không?
  • Có thể đơn giản hoá animation nhưng vẫn giữ được thông điệp cần truyền tải không?
  • Có thể dùng thủ thuật để tạo cảm giác có animation không? (VD: nhân vật chính diện ngồi xuống phải dùng cái bàn che chân, chỉ thấy nửa thân trên của nhân vật thấp xuống)