1. Tạo nhân vật với AI

1.1. Quy tắc chung

 1. Góc quan trọng nhất của nhân vật là góc 3/4.
 2. 1 số từ khoá nên thêm vào mọi prompt khi thiết kế nhân vật:
  • –ar 16:9: Tỉ lệ ảnh ngang, để hiển thị nhân vật
  • white background: Nền trắng, đảm bảo dễ xoá nền
  • T pose: Quy định dáng đứng cơ bản của nhân vật để dễ tách các bộ phận cơ thể.

1 số từ khoá sử dụng cho thiết kế nhân vật

Từ khoá để thiết kế cảm xúc

Từ khoá để thiết kế dáng nhân vật

 • character in various poses and gestures
 • character multiple poses sheet
 • character different poses
 • various gesture expression pose set character set for animation with various views
 • casual clothes, hairstyles, accessories creation constructor, different hands, legs and body poses T pose

Từ khoá dùng cho nhân vật hoạt hình

Các phong cách, nghệ sĩ nên tham khảo, sử dụng

Makoto shinkai, atey ghailan, animal crossing, studio ghibli, hayao mizayaki, Rebecca Sugar, Atey Ghailan, Mary Blair, miHoyo, —seed 3168919298