1. Các lỗi với nhân vật và animation

Nhân vật bị mất lipsync, animation

Lipsync và animation clip của nhân vật được gắn vào nhân vật nằm trong Prefab → Phải tạo animation track với nhân vật nằm trong prefab.

Nhân vật bị nhảy vị trí, to nhỏ bất thường

Khi di chuyển vị trí, scale hoặc xoay nhân vật, phải tạo animation track với Prefab của nhân vật, chứ không phải nhân vật nằm trong prefab.

Nhân vật không quay về tư thế mặc định khi kết thúc chuyển động

 1. Đối với animation clip:
  • Tạo transition về idle.
  • Nếu không được, restore default pose của nhân vật
 2. Đối với animation vừa tạo keyframe trên timeline: Chuột phải vào đoạn animation vừa tạo → chọn Convert to Clip track. Sau đó tắt extrapolation của clip đó

Toby, Beo, nhân vật 3D bị tối màu, không hiển thị đúng màu

Phải có Directional Light trong scene để hiển thị đúng màu sắc của asset. Trong template của mình đã setup sẵn Directional light cho các cảnh. Nếu bị xoá mất directional light thì thêm lại bằng cách chuột phải trong —Hierarchy> Light > Directional Light

Không nhìn thấy nhân vật, prop, background

 1. Nhân vật đứng sau camera hoặc sau background: Kiểm tra trục Z trong Position của nhân vật. Reset z position về 0 và chuyển sang chế độ view 3D trong Scene để kiểm tra.
 2. Nhân vật chưa active trong timeline: Kiểm tra timeline xem có tạo activation track cho nhân vật đó không. Nếu có thì thời điểm quan sát, nhân vật có đang được activate không
 3. Nhân vật 3D bị chìm xuống sàn: Toby, Beo và các vật thể 3D có thể bị chìm xuống “sàn” ảo do Unity quy định. Chỉnh trục Y position lên cao để kiểm tra nhân vật có hiện ra không.
 4. Sorting group và order in layer:
  • Kiểm tra nhân vật, prop và background 2D đã có Sorting Group component chưa. Nếu chưa có sorting group hoặc sorting group bị trùng nhau (ví dụ nhân vật và background đều có sorting group là 1) thì khi phần mềm bật lên, mình không kiểm soát được là nhân vật hay background sẽ bị đẩy lên trên.
  • Nếu đã có sorting group, kiểm tra Order In Layer component có bị trùng không. Order in layer thường chỉ xuất hiện với sprites nằm trong 1 game object chứ không dùng cho gameobject ngoài.

2. Các lỗi với timeline

Tự dưng có tiếng thoại hoặc âm thanh khi chạy timeline

Có 1 đối tượng có Audio Source component đang để Play on Awake.

 1. Kiểm tra thời điểm có âm thanh lạ phát ra thì đối tượng nào được activate trong timeline. → Tắt play on awake của đối tượng đó.
 2. Trong Hierarchy, vào tất cả các đối tượng có Audio Source (Có icon hình cái loa bên cạnh tên đối tượng). Tắt Play on Awake

Không chỉnh được animation của nhân vật, không record được animation…

 1. Kiểm tra Tab Animation có đang bị khoá không
 2. Kiểm tra đã chọn đúng nhân vật chưa
 3. Ấn Play → xong ấn Stop luôn để Unity giải phóng tài nguyên các thứ là ok

3. Các lỗi với Game Object nói chung

Khi tạo GameObject, vị trí của nhân vật bị nhảy lung tung trong phần Transform.

  • Đặc biệt là trục Z của nhân vật bị nhảy, dẫn đến nhiều lỗi vặt trong quá trình làm animation.
  • Để khắc phục: Vào Menu Edit > Preferences…., tick vào ô SceneView > Create Objects at Origin. Khi tạo GameObject mới, GameObject sẽ có toạ độ mặc định là 0, 0, 0.