Tên animation clip sẽ bao gồm các thành phần sau (Các thành phần được giải thích chi tiết phía dưới)

Tên nhân vật
Hướng nhìn & trạng thái nhân vật
Tên chuỗi animation
STT của animation trong chuỗi
Tên animation
Mã, ký hiệu bổ sung
#Đối tượngChi tiết
1Cơ bảnĐối với anim thường
Nhân vật_Hướng nhân vật _Tên anim_Mã.
Đối với anim theo chuỗi
Nhân vật_Hướng nhân vật _Tên chuỗi_STT + Tên anim_Mã.
Ưu tiên tên tiếng Anh ngắn gọn. Nhưng nếu không nghĩ ra từ tiếng Anh thì dùng tiếng Việt không dấu
2Hướng & trạng thái nhân vật  – Không ghi chú – Góc ¾, dáng đứng thẳng
F (Front) – Góc chính diện
S (Sit) – Các chuyển động dùng khi ngồi
L (Lie) – Các chuyển động dùng khi nằm (sấp hoặc ngửa)
E (Emotion) – Các trạng thái cảm xúc
3Tên chuỗi, STT & Tên anim  – Bắt đầu chuỗi: Đánh số 1, có thể đặt là Start nếu không nghĩ ra tên
Kết thúc chuỗi anim: có thể đặt là End nếu không nghĩ ra tên
Chuyển động vòng lặp trong chuỗi: Loop hoặc tên anim + loop
Ví dụ chuyển động chạy có 3 anim là Lấy đà, Chạy, Phanh sẽ được đặt tên như sau:
+ Run_1Start
+ Run_2Loop
+ Run_3End
Việc thêm số thứ tự vào để animation clip hiện lên trong Unity đúng thứ tự mình muốn.
4Chỉ thêm mã vào cuối anim nếu cần phân biệt. Ví dụ mình muốn đoạn anim Kem cầm đồ vật bằng tay trái hay bằng tay phải…
Fw (Foward) – Chuyển động hướng về phía trước
Bw (Backward) – Chuyển động hướng về phía sau nhân vật
L (Left) – Chuyển động sử dụng tay trái hoặc chân trái
R (Right) – Chuyển động sử dụng tay phải hoặc chân phải
IK – Chuyển động sủ dụng IK
Đối với chuyển động của nhân vật 3D
IP (In Place) – Chuyển động mà nhân vật đứng tại chỗ
RM (Root Motion) – Nhân vật di chuyển trong không gian.
5Ví dụKem_Run_Start: Nhân vật Kem, góc ¾, chuyển động lấy đà chạy
– Su_F_Wave_R_IK: Su, góc chính diện, vẫy tay phải, có sử dụng IK
Kem_Carry: Kem, góc ¾, chuyển động mang vác đồ bằng 2 tay, không sử dụng IK