Các thầy cô và quý vị phụ huynh có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về công ty cổ phần giáo dục Novastars cũng như chương trình kĩ năng sống Novastars dành cho trẻ mầm non trong slide ảnh dưới đây.