0904881010 info@novastars.vn

 

K.D.Usinxki (1824 – 1870)

1. Tiu s

U-Sin-Xki sinh năm 1824 tại thành phố Toula gần Matxcơva trong một gia đình quý tộc bị phá sản.

Năm 22 tuổi, ông tốt nghiệp hệ Pháp lý trong trường Đại học Matxcơva với một thành tích suất sắc. Ông được cử làm trợ giảng về chuyên khoa Pháp luật trong trường Đại học I-a-vô-xlat. Sau 3 năm ông bị chính quyền Nga hoàng bãi chức vì có những tư tưởng tiến bộ và liên hệ mật thiết với sinh viên. Ông không có việc làm và rơi vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ông phải làm một số chức lặt vặt trong nội vụ.

Năm 1854, nhờ người bạn giới thiệu, ông nhận dạy Tiếng Nga và sau đó làm thanh tra ở viện trẻ mồ côi Ca-Trin. Thời kỳ này ông bắt đầu quan tâm nghiên cứu các tài liệu giáo dục, tham gia viết bài trên các tờ báo giáo dục trong nước.

Năm 1859, U-sin-xki đã trở thành một nhà giáo dục danh tiếng và ông được cử làm thanh tra trong học viện phụ nữ ở Xmo-ly. Ông đã tiến hành rất nhiều cải cách, áp dụng các biện pháp mới, đem lại những biến đổi quan trọng trong đời sống giảng dạy và học tập của nhà trường. Ngoài hệ thống giáo dục 7 năm, ông mở ra hệ giáo dục đào tạo 2 năm sư phạm để đào tạo cô giáo (giáo viên phụ nữ). Ông còn phụ trách tờ nguyệt san của Bộ giáo dục.

Năm 1862, ông được phái ra nước ngoài để nghiên cứu tình hình giáo dục phụ nữ. Ở ngoại quốc 5 năm, ông đã nghiên cứu nữ học ở nhiều nước, nhất là ở Thuỵ Sĩ và Đức. Tuy nhiên, thực chất của việc cử ông đi học là để đày ải nhà giáo dục đã không ăn cánh với chính quyền lãnh đạo thời kỳ đó.

U-Sin-Xki là người đã đấu tranh không mệt mỏi để chống lại những tư tưởng bảo thủ, lạc hậu và xây dựng ra một hệ thống giáo dục mới, tiến bộ. Trong cả cuộc đời cống hiến cho giáo dục của mình, ông đã để lại một số tác phẩm có giá trị sau:

+ Thế giới nhi đồng.

+ Bàn về lợi ích của sách giáo dục.

+ Bàn về tính dân tộc trong nền giáo dục xã hội.

+ Bàn về ba yếu tố của nhà trường, ngôn ngữ của Tổ quốc.

+ Bàn về yếu tố đạo đức trong giáo dục Nga.

+ Lao động – xét về mặt ý nghĩa Tâm lý học và Giáo dục học.

Ngoài ra còn rất nhiều báo, tạp chí khác…

Ông đã mất năm 1870.

2. Tư tưởng giáo dc

Tính nhân dân

Theo ông, mục đích giáo dục phải vì lợi ích của toàn xã hội, vì sự lương thiện và nhân đạo. Đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích của toàn nhân loại, lợi ích của dân tộc với lợi ích của cá nhân.

Theo U-Sin-Xli thì nền giáo dục có tính nhân dân có nghĩa là nó phải phục vụ quyền lợi cho đại bộ phận quần chúng nhân dân lao động. Hơn nữa, ông tin tưởng vào sức mạnh sáng tạo vĩ đại của nhân dân. Ông cho rằng nhân dân có sự đóng góp là quý báu và vô giá.

Tính nhân dân thể hiện ở những điểm sau:

+ Nền giáo dục nhân dân phải có tính độc lập, không dập khuôn theo nền giáo dục nước ngoài.

+ Phải sử dụng tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ chính. Ông khẳng định rằng “Ngôn ngữ của một dân tộc là tinh hoa tốt đẹp nhất của toàn bộ đời sống tinh thần – một đời sống mà bắt nguồn từ trong lịch sử xa xưa và không bao giờ mất đi. Khi ngôn ngữ mất đi thì dân tộc cũng không còn nữa. Vì vậy phải dùng tiếng mẹ đẻ để làm cơ sở giáo dục trong tất cả các nhà trường”.

+ Nội dung giảng dạy: Bên cạnh khoa học tự nhiên còn chú ý giảng dạy cho trẻ môn Lịch sử, môn địa lý của đất nước.

Cần phải giáo dục cho học sinh chủ nghĩa yêu nước, niềm tin vào sức mạnh sáng tạo vĩ đại của nhân dân, đồng thời phát triển cho học sinh lòng tự hào dân tộc.

Bàn v giáo dc đo đc

Theo U-Sin-Xki, phải đạt đến mức độ là phát triển hoàn thiện con người, đảm bảo hai mặt là đạo đức và tài năng, trong đó ông đặc biệt chú trọng về giáo duc đạo đức, bởi vì “Sự cảm hoá về đạo đức là vấn đề chủ yếu của giáo dục”.

Ông cho rằng cơ sở của đạo đức là hoạt động, là đem lại lơi ích cho cộng đồng. Chính vì thế mà ông kịch liệt phê phán sự tư lợi, tham ô, giả dối,

Nội dung của giáo dục đạo đức: Ông đưa ra chủ nghĩa nhân dạo, là tinh thần phục vụ xã hội, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật.

Bàn v lao đng

Ông cho rằng nhờ có lao động mà người ta phát triển được thể lực, trí lực, đạo đức. Vì vậy muốn cho con người hạnh phúc thì phải dạy cho họ tập quán lao động. Trong lao động, ông phân biệt lao động cưỡng bức và lao động tự giác. Ông khẳng định rằng chỉ có lao động tự giác mới có thể phát triển được nhân cách con người. Còn lao động cưỡng bức chỉ hạ thấp trình độ của con người xuống bằng trình độ của con vật mà thôi. Ông chủ trương kết hợp lao động chân tay với lao động trí óc bởi vì lao động chân tay không những giúp cho lao động trí óc đạt hiệu quả mà còn có tác dụng điều chỉnh những đam mê của con người.

Ông nhấn mạnh đến vai trò của hoạt động lao động trí óc vì ông cho rằng mơ ước của con người là điều dễ và thú vị nhưng suy nghĩ thì là điều khó khăn. Do vậy phải rèn luyện thói quen lao động trí óc cho học sinh và đó là chức trách vô cùng to lớn của người thầy giáo.

Nhng nguyên tc dy hc

Để cho người giáo viên giảng dạy một cách có hiệu quả thì người giáo viên phải biết được đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, đặc biệt là những đặc điểm về trí lực.

Ông chú trọng đến nguyên tắc trực quan trong dạy học. Đó là một thứ giảng dạy không dựa trên khái niệm và những từ trừu tượng mà dựa trên những hình ảnh cụ thể được trẻ em tiếp thu trực tiếp, Đó là những hình ảnh được tiếp thu ngay trong khi học dưới sự hướng dẫn của giáo viên hoặc những hình ảnh được tiếp thu từ trước do đứa trẻ tự quan sát mà giáo viên có thể tìm thấy được trong tâm hồn đứa trẻ và căn cứ vào đó để xây dựng việc giảng dạy.

Ông cho rằng đối với học sinh tiểu học, phương pháp dạy học trực quan là phương pháp giảng dạy đặc biệt và quan trọng nhất, ông chủ trương sử dụng tranh ảnh trong hoạt động giảng dạy.

Trong giáo dục, U-Sin-Xki, chú trọng nguyên tắc củng cố tri thức (ôn tập) vì ông cho rằng học nhiều mà quên ít thì được, nhưng nếu vào và ra bằng nhau thì trong óc chỉ còn con số không. Do vậy phải tiến hành ôn tập và ôn tập một cách thường xuyên.

Tuy nhiên ông có một sai lầm là không nêu ra bài tập về nhà cho học sinh, kể cả với học sinh lớn.

Tuy rằng U-Sin-Xki còn có một vài quan điểm không hợp với nền giáo dục ngày nay (như cho tôn giáo là một yếu tố giáo dục, như lý tưởng hoá cái đạo đức của chế độ gia trưởng…), ngày nay, các nhà giáo dục Liên Xô vẫn hết sức trân trọng di sản giáo dục của ông.

Năm 1941, Ca-li-nin đã nói: “Chỉ có trong xã hội xã hội chủ nghĩa mới thực hiện được tư tưởng giáo dục quý báu của U-Sin-Xki”.

(Nguồn: elib4u)