0904881010 info@novastars.vn

CÔNG TY CP GIÁO DỤC NOVASTARS
————–

Số: 2809/TB-NVS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

THƯ THÔNG BÁO
V/v: Thay đổi nhân sự

Kính gửi: Quý khách hàng và đối tác

–     Căn cứ theo điều lệ của công ty CP Giáo dục Novastars;

–     Căn cứ Giấy phép Kinh doanh số 0106338254 được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp ngày 18/10/2013 về việc thành lập Công ty CP Giáo dục Novastars;

–     Căn cứ theo nội quy lao động của công ty CP Giáo dục Novastars.;

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và đối tác về việc nhân viên có thông tin dưới đây đã chính thức nghỉ việc tại Công ty CP Giáo dục Novastars bắt đầu từ ngày 15/09/2016:

      Ông Nguyễn Thế Khanh, chức vụ Phó giám đốc
      Điện thoại: 0907988686 và 0904600912

Mọi giao dịch giữa Quý khách hàng và đối tác với nhân viên trên dưới danh nghĩa Công ty CP Giáo dục Novastars kể từ ngày 15/09/2016 là không hợp pháp và không có hiệu lực.

Quý khách hàng và đối tác giao dịch các công việc liên quan với Công ty CP Giáo dục Novastars, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên phụ trách mới theo thông tin:

      Ông Nguyễn Trọng Quốc        Chức vụ: Phó giám đốc
      ĐTDĐ: 0983383729                  Email: quocnt@novastars.vn

      Hoặc theo địa chỉ và số điện thoại văn phòng Novastars:

      Địa chỉ: số 7 Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

      Điện thoại: 0466860300

Công ty CP Giáo dục Novastars rất mong nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của
Quý khách hàng và đối tác!

GIÁM ĐỐC    

 

Lê Thu Thuỷ