0904881010 info@novastars.vn

Bạn có muốn biết công việc khó nhất trên thế giới? Một công việc mà bạn phải làm 24 giờ một ngày, 135 tiếng một tuần, không có kỳ nghỉ và yêu cầu bạn phải am hiểu về y tế, tài chính và ẩm thực? Đáng ngạc nhiên hơn là bạn sẽ không được trả một xu nào cho công việc đòi hỏi rất cao này. Công việc này là gì?

Đáp án chính là làm mẹ. Trở thành một người mẹ nghĩa là bạn phải đảm nhiệm thêm rất nhiều công việc có tên và không tên, làm quen với việc cuộc sống của bạn bị đảo lộn gần như hoàn toàn khi có mặt một thành viên bé nhỏ trong gia đình. Thế nhưng, đó cũng là công việc đáng giá nhất trên thế giới bởi những gì bạn nhận được không được tính bằng vật chất bình thường mà bằng cảm giác hạnh phúc không một công việc nào có thể mang tới được.

Scan1 Scan2